Rakennusvalvonta

 

Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai. Kokoukseen tarkoitetut rakentamiseen liittyvät hakemukset ja asiat on toimitettava rakennusvalvontaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkitiistaina teknisellä osastolla virka-aikana.

Rakennustarkastaja käsittelee viikoittain rakennusluvat. Tekninen johtaja päättää suunnittelutarveluvat ja poikkeusluvat käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta.
Lupahakemusten käsittelyaika on noin 1–3 viikkoa siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.  Rakennusluvassa määrätyt katselmukset tilataan rakennusvalvonnan toimistosihteeriltä puhelinaikoina. Katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja.

Rakennusten sijainnin merkitseminen ja tarkastus

Kaikki rakennukset tai rakennelmat merkitsee ja mittaa Infralinja Oy ja ne tilataan suoraan Infralinja Oy:ltä, josta tiedot tulevat rakennusvalvontaan.  Lupakuvat  toimitetaan dwg-kuvina sami.laine(at)infralinja.fi . Tulevan rakennuksen paikalta tulee poistaa puusto ennen maastoon merkinnän suorittamista. Rakennuksen merkinnän toimitusaika on noin viikko. Maskussa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Haja-asutusalueella rakennuksen paikan ja korkeuden merkitsee  pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja toimenpidelupien osalta.

Infralinja Oy
Sami Laine
Puh. 040 5888 100
sami.laine(at)infralinja.fi

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti Lupapiste.fi. Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakija toimittaa myös erityissuunnitelmat Lupapiste.fi.

Yhteystiedot

Osoite: Keskuskaari 3, 21250 Masku
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Mika Furuholm
Rakennustarkastaja
Puh. 044 7388 257
Puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin klo 9–11
Käynnit ilman ajanvarausta keskiviikkoisin klo 13–16

Sisko Vuorinen
Toimistosihteeri (paikalla ke–pe)
Puh. 044 7388 234
Puhelinajat keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–15, perjantaisin klo 9–13

Jukka Niemeläinen
Tekninen johtaja
Puh. 044 7388 231
Kaavoitus- ja maankäyttö
Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemukset