Maisematyölupa

 

Oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot.

Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen.