Maisematyölupa

 

Maisematyölupa

Oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot (pdf).

Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen.