Ympäristönsuojelu

 

Yhteystiedot

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Mynämäen kunnalta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Mynämäen kunnanvirastolla,  Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Laura Ahtiainen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 516
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Masku ja Nousiainen
  • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 515
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
  • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset

Ympäristönsuojelu

Vieraslajien torjunta

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä.

Raportti on luettavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/92360

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas.

Lisätietoa