Ympäristönsuojelu

 

Ympäristötoimi

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Raision kaupungilta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Raision kaupungintalon teknisellä osastolla Nallinkatu 2.

Yhteystiedot

Postiosoite on Raision kaupunki, Tekninen keskus, Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, PL 100, 21201 Raisio

Tuija Lojander
Ympäristösihteeri
Puh. 040 5215 342
Fax 02 4343 685
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

  • Jätevesiasiat ja vesihuoltolain mukaiset asiat koko yhteistoiminta-alueella
  • Vastuukunnat Masku ja Nousiainen
  • Ympäristöluvat

Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 044 797 1700
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

  • Ojitusasiat, lannan patterointi-ilmoitukset ja meluilmoitukset (ei kallion louhinta ja murskaus) koko yhteistoiminta-alueella
  • Vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
  • Ympäristöluvat

Kirsi Anttila
Ympäristöpäällikkö
Puh. 044 797 2211
Fax 02 4354 374
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

  • Kallion louhinnan ja murskauksen meluilmoitukset ja ympäristöluvat koko yhteistoiminta-alueella
  • Vastuukunta Raisio
  • YVA-asiat, pilaantuneiden maiden käsittely sekä ilmansuojeluun liittyvät asiat koko yhteistoiminta-alueella

Ympäristönsuojelu

Vieraslajien torjunta

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä. Raportti on luettavissa osoitteesta:

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas (pdf).

Lisätietoa