Keskusvaalilautakunta

 

Maskun keskusvaalilautakunta 2013–31.5.2017

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Hulmi Antti
Puheenjohtaja
1. kutsumisjärj.
Saloniemi Irma
Rautio Jaakko
Varapuheenjohtaja
2. kutsumisjärj.
Blomqvist-Nuutinen Stina
Aulio Rauno 3. kutsumisjärj.
Santasaari Liisa
Hietanen Aila 4. kutsumisjärj.
Eloranta Merja
Kemppainen Alli 5. kutsumisjärj.
Kivikko Jouko
Löfstedt Maija
Esittelijä/sihteeri