Kulttuuri

 

Kulttuuritoiminta

Erilaisia kulttuuritilaisuuksia järjestetään pääosin yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Järjestöjen avustushakemus :

Kulttuuritapahtumista tiedotetaan Maskulaisessa, sivistysosaston kausitiedotteessa sekä kunnan laitosten ilmoitustauluilla.

Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kursseja, kerhoja, retkiä ja leirejä yhteistoiminnassa muun vapaa-aikatoimen kanssa.

Maskulaisten lasten ja nuorten taideopiskelun tukeminen

Hyvinvointi lautakunta myöntää hakemuksesta harkinnanvaraista tukea maskulaisten alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten tavoitteellisesti opetussuunnitelman mukaisesti eteneviin eri taiteenalojen opintoihin määrärahojen puitteissa vain yhden taideaineen opiskeluun kerrallaan. Hakemuksessa tulee aina olla opettajan antama selvitys opintojen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti. Opiskelunsa aloittavien ensimmäisen lukukauden opiskeluun ei tukea myönnetä. Tukea myönnetään korkeintaan 80 % opintojen kustannuksista. Haku- ja palautusajankohdasta ilmoitetaan Maskulaisessa ja nettisivuilla (kevätlukukauden osalta helmikuulla ja syyslukukauden osalta lokakuulla).

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, eikä tukea myönnetä takautuvasti.

Huom ! opiskelijoiden, jotka opiskelevat Turun konservatoriossa, Turun seudun musiikkiopistossa tai Naantalin musiikkiopistossa kunnan ja oppilaitoksen sopimuksessa varatun oppilaskiintiön puitteissa ei tarvitse erikseen hakea avustusta tällä lomakkeella.

Työväenopistossa opiskelevia ei avusteta, koska kunta maksaa osuutensa maskulaisista opiskelijoista suoraan työväenopistolle tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja maisemamatkailijan Masku

Yhteystiedot

Osoite: Askaistentie 142, 21230 Lemu

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Maarit Kuusela
Hyvinvointipäällikkö
Puh. 044 7388 205

Maarit Lindström
Vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri
Puh. 050 3248 519