maalis 162017
 
  • Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen liikkumisen suunnittelu (lisätty 21.3.2017)

Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueella tehdään vuoden 2017 aikana kokonaissuunnitelma, joka parantaa turvallisen ja kestävän liikenteen olosuhteita. Tavoitteena on luoda yhdessä koulujen tarpeita ja alueen käyttäjiä palveleva turvallinen sekä fiksun liikkumisen ympäristö.

Erityisesti tarkoituksena on taata sujuvat reitit kävelylle ja pyöräilylle. Suunnittelun lähtökohtana on, että moottoriajoneuvoliikenne risteää mahdollisimman vähän kävely- ja pyöräilyväyliä. Liikenne pyritään esimerkiksi järjestämään siten, että Kurittulan koulun piha ja sen viereinen metsikkö voivat toimia yhtenä turvallisena jalankulkukokonaisuutena.

Lisäksi paneudutaan saattoliikenne- ja pysäköintialueiden järjestelyihin ja käyttötapoihin. Alueen suunnittelussa tarkastellaan myös ajonopeuksia sekä liikenneturvallisuutta parantavia tieympäristöön liittyviä keinoja. Tavoitteena on myös urheilukenttien, Taponkedon liikuntahallin ja koulurakennusten iltakäyttäjien pysäköintitarpeiden selvittäminen.

Suunnitelman pohjaksi kuullaan laajasti alueen eri käyttäjäryhmiä, kuten alueella asuvia, alueen palveluiden käyttäjiä, 3-sektorin toimijoita, yrityksiä, asiantuntijoita ja päättäjiä. Erilaiset vuorovaikutteisen suunnittelun ja osallistumisen metodit suunnitellaan käyttäjäryhmille tapauskohteittain, niin että ne ottavat huomioon käyttäjäryhmien erityistarpeet, intressit sekä osaamistason ikävaiheittain ja käyttäjäryhmittäin.

Alueen kehittäminen on osa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanketta, joka on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Hanketta seudulla koordinoi Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus osana Varsinais-Suomen liittoa.

Työpaja- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 29.3.2017 klo 18–20 Hemmingin koulun ruokasalissa osoitteessa Myllymäentie 127 (ent. Seppäläntie 10) Masku

Onko sinulla näkemyksiä turvallisesta pyöräilyyn ja kävelyyn kannustavasta ympäristöstä? Tule mukaan ideoimaan Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen liikenneympäristöä.

Hemmingin koululla järjestettävässä tilaisuudessa selvitetään lähiympäristön käyttäjiltä kestävän liikennesuunnitelman tekijöitä, mahdollisuuksia ja esteitä. Tavoitteena on luoda yhdessä koulujen tarpeita ja alueen käyttäjiä palveleva turvallinen sekä fiksun liikkumisen ympäristö. Samalla on tarkoitus kerätä ideoita, miten alueen reitit ja lähimetsä voisivat paremmin aktivoida liikkumaan.

Ohjelma:

Klo 18 Kunnan terveiset
Klo 18.10 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hankkeen esittely, Valonia
Keskustelua ja työpaja aikuisille
Lapsille Lego-suunnittelupaja

Kahvi- ja mehutarjoilu! Tilaisuus on tarkoitettu kuntalaisille ja kaikille alueen käyttäjille. Tervetuloa!

Lisätiedot:

Marika Nurmikko, tekninen johtaja, Maskun kunta marika.nurmikko(at)masku.fi, puh. 044 7388 230
Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia/Varsinais-Suomen liitto paula.vaisanen(at)valonia.fi, puh. 044 9075 986
Sanna Forsell, projektiasiantuntija (vuorovaikutteinen suunnittelu) Valonia/Varsinais-Suomen liitto sanna.forsell(at)valonia.fi, puh. 040 5343 748