helmi 232018
 

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha kylän kehittämiseen ja aktiviteettien lisäämiseen kylätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Rahaa hakevan toimivan kylän tai kylätoimikunnan tulee laatia suunnitelma siitä mitä tehdään ja miten rahat aiotaan käyttää.

Tavoitteena tulee olla kylän kannalta merkittävän yhteisen hankkeen toteuttaminen tai toimintojen käynnistäminen.

Kylärahahakemukset suunnitelmineen tulee toimittaa 31.3.2018 mennessä osoitteella, Maskun kunta, kunnanhallitus, Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Kunnanhallitus