huhti 262018
 

Kaavan tavoitteena on laajentaa Luukan alueen vanhusten palveluun suuntautuvaa toimintaa sekä toteuttaa alueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä.

Uusi asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Kunnanhallitus