Tekninen johtaja Jukka Niemeläinen, puh. 044 7388 231

  • Teknisen toimen hallinto, talous ja lautakunnalle menevät asiat
  • Kaavoitusasiat

Kiinteistöpäällikkö Petteri Teräs, puh. 044 7388 185

  • Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Työpäällikkö Kimmo Thessler, puh. 044 7388 250

  • Kaavateiden kunnossapito, mm. liikennemerkit, auraukset ja hiekoitus
  • Kunnan investoinnit
  • Kunnan viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien kunnossapito