elo 162017
 

Maskun kunnan puistot, viheralueet ja lähimetsät kokivat viimeksi kovia vuoden 2011 Tapanin myrskyssä. Tuolloin taajamassa tapahtui yhteensä n. 230 kunnan tietoon tullutta tuulenkaatoa. Puita poistettiin kokonaan tai tehtiin vaarattomaksi ja jätettiin maastoon silloin kun poisvienti ei ollut taloudellisesti järkevää. Myrskyn seurauksena hyönteiskannat, varsinkin kuusen kirjanpainaja lisääntyi räjähdysmäisesti alueella. Nousiaisten ollessa valtakunnallisesti suurin esiintymisalue vuonna 2014 Maskun kuntakin sai osansa.

Tämä koskee suurimmaksi osaksi alueen vanhoja metsiä. Nuoret, 1980-luvun soranoton loputtua syntyneet metsät kaipaavat hoitoharvennuksia sekä jatkuvaan peitteisyyteen tähtääviä poimintahakkuita. Suoritamme alueella hoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä Rivieran alueen kehittämissuunnitelman ja kunnan metsäsuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tukea alueella tapahtuvaa toimintaa, säilyttää turvallinen liikkumismahdollisuus poluilla ja maastossa sekä pitää puusto elinvoimaisena mahdollisten poikkeustilanteiden varalta rakenteiden lähettyvillä. Avohakkuita alueella ei tehdä.

Kunnalle aiheutuu kohtuuttoman suuret kustannukset yksittäisten ongelmapuiden poistosta ja usein valitettavasti vahingon jo tapahduttua. Siksi käymme puuston läpi alueittain. Toimenpidekartta nähtävillä myös ilmoitustaululla ja kunnantoimistossa.

Työt on tarkoitus suorittaa talvien 2017 ja 2018 aikana säistä riippuen.

Jos Teillä on toiveita oman tontin lähipuuston hoidon suhteen yhteydenotot Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijaan, Santtu Raimoranta santtu.raimoranta(at)mhy.fi. Omien, tonttipuiden kaato vaatii kunnan myöntämän maisematyöluvan.

Ilmoituslomake puiden kaatamisesta

Tekninen lautakunta