kesä 212017
 

Maskun kunnan asukkailla on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän 2017 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle.

Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä. Neuvontaa saa myös puhelimitse.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Käynnin voi varata ottamalla yhteyttä jätevesineuvojaan: Minna Kivilähde puh. 040 5212 729 (ark. klo 9–16) tai minna.kivilahde@valonia.fi.

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. ja Valonia