kesä 072018
 

Maskun keskustassa, Kauppatien alueelle ja Krouvilan peltoalueelle Kankaisten kartanon läheisyyteen ollaan laatimassa asemakaavoja. Kauppatien kaavaluonnos ja Krouvilan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävissä kunnan internet-sivulla www.masku.fi/kaavoitus 12.6.2018 eteenpäin.

Krouvilan kaavaluonnos

Krouvilan alueen kaavaluonnos on valmistunut ja se asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 12.6.–30.7.2018 väliseksi ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti.

Kaavaluonnos on nähtävillä Maskun kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina ja kunnan internet-sivuilla www.masku.fi/kaavoitus. Kunnan viraston ollessa suljettuna heinäkuussa, kaavaluonnos on nähtävissä Maskun pääkirjastossa. Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa Maskun kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Esittely

Maanantaina 18.6.2018 pidetään Maskun paloasemalla tilaisuus, jossa kaavan laatija on esittelemässä kaavaluonnoksia. Tällöin voi jättää myös mielipiteen kaavaluonnoksista. Esittelyajat ovat:

  • Klo 17 Krouvilan asemakaava
  • Klo 18.30 Keskusta, Kauppatien asemakaava

Lisätietoja antaa tarvittaessa tekninen johtaja Jukka Niemeläinen, puh. 044 7388 231.

Kunnanjohtaja