Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki

 

Kotihoidontuki

Lapsen kotihoidontukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Kotihoidontukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta. Lasten kotihoidontuki maksetaan vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta.

Yksityisen hoidon tuki ja Maskun kuntalisä

Maskun kunta maksaa 1.1.2015–31.7.2016 yksityisen hoidon tuen kuntalisää 300 €/kk/lapsi perhepäivähoitoon, päiväkotihoitoon 345 €/kk/yli 3-vuotiaat lapset ja 530 €/kk/alle 3-vuotiaat lapset.

Ajalla 1.8.2016–31.12.2018 yksityisen hoidon tuen kuntalisä pysyy ennallaan niillä perheillä, joilla on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on, jos molemmat huoltajista ovat työssä tai opiskelemassa. Toisen huoltajan tai molempien huoltajien ollessa kotona, perheellä on oikeus vain 20 h/vko varhaiskasvatukseen. Tällöin kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää perhepäivähoitoon 150 €/kk/lapsi, päiväkotihoitoon 172,50 €/kk/yli 3-vuotiaat lapset ja 265 €/kk/alle 3-vuotiaat lapset.

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada lapsesta, joka on päivähoidossa yksityisellä palveluntuottajalla; perhepäivähoitajalla, ryhmäperhepäivähoitajalla tai päiväkodissa. Kuntalisä maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Perheen lapsia perheen omassa kodissa hoitavalle yksityiselle hoitajalle, joka ei asu samassa osoitteessa, on myös mahdollisuus hakea ko. tukea.

Kuntalisä haetaan kunnan viranomaisen hyväksynnällä Kelalta (www.kela.fi), ko. sivuilta löytyy myös asiasta lisäinfoa.

Yhteystiedot

Hanna Rousku 
Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Osoite: Hallintotie 2, 21250 Masku
Puh. 044 7388 355
Puhelinaika arkisin klo 9–11 (ei tiistaisin

Kansaneläkelaitos
Raision paikallistoimisto
Osoite: Varppeenaukio 11, 21200 Raisio
Puh. 0206 359 450
Kela