Maskun Vesihuolto Oy

 

Talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta sekä jätevesien johtamisesta vastaa Maskun Vesihuolto Oy.

Tiedote 20.10.2017

Sateista huolimatta pohjavesien pinnat ovat edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana. Kehotamme vesijohtoverkoston piirissä olevia kuluttajiamme edelleen säästeliääseen vedenkäyttöön.

Vedensaannin turvaamiseksi tulevaisuudessa olemme käynnistäneet suunnittelun putkiyhteyden saamiseksi Turun Seudun Vesi Oy:n verkostoon.