Maskun Vesihuolto Oy

 

Talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta sekä jätevesien johtamisesta vastaa Maskun Vesihuolto Oy.

Tiedote 30.5.2017

Pohjavesien pinnat ovat edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana sateettoman talven jäljiltä. Keväinen pinnankorkeuksien lasku on nyt hieman pysähtynyt, mutta edelleen kehotamme säästeliääseen vedenkäyttöön.

Vedensaannin turvaamiseksi tulevaisuudessa olemme käynnistäneet suunnittelun putkiyhteyden saamiseksi Turun Seudun Veden verkostoon.