Veden ottaminen paloposteista

 

Veden ottaminen paloposteista ilman Maskun Vesihuolto Oy:n kirjallista lupaa muuhun kuin palovesikäyttöön on ehdottomasti kielletty.
Luvattomasta käytöstä tehdään rikosilmoitus.

Toimenpiteisiin on ryhdytty lukuisten väärinkäytösten takia.

Maskun Vesihuolto Oy