Seppälän tiealueen asemakaavamuutos

Kaavaehdotus

Nähtävillä 7.2.–9.3.2022

  1. Seppälantie selostus ehdotus PDF
  2. Seppäläntie kaavakartta ehdotus PDF
  3. Seppäläntie, Liite 1, OAS ehdotus PDF
  4. Seppäläntie, Liite 2, seurantalomake, ehdotus PDF
  5. Seppäläntie, liite 3, luonnos vastineet PDF

Valmisteluaineistoa

Nähtävillä 24.6.–9.8.2021

  1. Seppäläntie OAS luonnos PDF
  2. Seppäläntie kartta luonnos PDF