Talousveden laatu

Maskun vesijohtoveden pH on n. 7,3. Vesi on pehmeää.
Talousvesinäytteet otetaan neljännesvuosittain talousveden valvontatutkimussuunnitelman mukaisesti.

Talousveden tutkimustuloksia:

Askaisten koulu
Kiisan Pirtti
Lemun Portti
Lemun Sale
Maskun kunnanvirasto
Seikelän koulu
Tammenahjon koulu
Tammenahjon koulun keittiö

Maskun Vesihuolto Oy:n vedentuotantoketjun riskinarviointi

Maskun Vesihuolto Oy:n riskinarviointi on tehty Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskinarviointi täyttää voimassa olevan vesihuoltolain (681/2014) sekä talousvesiasetuksen (1352/2015) vaatimukset. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 18.12.2018.

Riskinarviointi on tehty koko vedentuotantoketjulle kattaen kaikki vaiheet pohjavedenmuodostumisalueesta vedenjakeluun ja vesihuoltolaitoksen toimintaan asti. Riskinarvioinnin yhteydessä riskeille on määritetty käytössä olevat tai myöhemmin käyttöön otettavat hallintakeinot.

Käyttöön otettaville hallintakeinoille on laadittu toimenpideohjelma, johon on kirjattu toimenpiteen vastuuhenkilö sekä toteutusaikataulu. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Suoritetut toimenpiteet päivitetään riskinarvioinnin WSP-työkaluun. Näin riskikienarviointia ja hallintakeinojen kehittymistä ja riittävyyttä seurataan jatkuvasti.

Maskun Vesihuolto Oy:llä on voimassa oleva valvontatutkimusohjelma, jonka mukaisesti talousveden laatua tarkkaillaan. Valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa vuosille 2017-2021.

Maskun Vesihuolto Oy:n varautumissuunnitelma on laadittu 30.12.2016. Varautumissuunnitelma kattaa vedenoton ja -jakelun sekä jäteveden keräyksen ja johtamisen.