Ympäristönsuojelu

 

Yhteystiedot

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Mynämäen kunnalta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Mynämäen kunnanvirastolla, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Laura Ahtiainen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 516
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

 • vastuukunnat Masku ja Nousiainen
 • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

 Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 515
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

 • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
 • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset

Ympäristönsuojelu

 • Jätevesineuvonta
 • Ilmansuojelu
 • Jätehuollon valvonta
 • Luonnonsuojelu
 • Maskun kunnan arvokkaat luontokohteet
 • Meluntorjunta
 • Vesiensuojelu (jätevesien johtamisasiat, ojitusasiat)
 • Ympäristölupa-asiat

Jätevesineuvonta

Kutsu jätevesineuvoja maksuttomalle kiinteistökäynnille
Maskun kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja maksuttomalle kiinteistökäynnille kesän 2019 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle. Jätevesineuvonta kannattaa hyödyntää, jos oman jätevesijärjestelmän toimivuus askarruttaa.

Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, sillä näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Neuvontaa tarjotaan myös muilla alueilla ja lisäksi neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla.
Neuvontakäyntejä tehdään lokakuun loppuun asti ja sen voi tilata ottamalla yhteyttä Valoniaan:
Reetta Haapasalo p. 040 649 7321 (ark. klo 9-16)
reetta.haapasalo@valonia.fi
Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369 (ark. klo 9-16)
katariina.yli-heikkila@valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Vieraslajien torjunta

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä.

Raportti on luettavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/92360

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas.

Lisätietoa