Ympäristönsuojelu

 

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Raision kaupungilta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Raision kaupungintalon teknisellä osastolla Nallinkatu 2.

Raision kaupungin ympäristönsuojelu

Yhteystiedot

Postiosoite: Raision kaupunki, Tekninen keskus, Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, PL 100, 21201 Raisio

Tuija Lojander
Ympäristösihteeri
Puh. 040 5215 342
Fax 02 4343 685
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

Jätevesiasiat ja vesihuoltolain mukaiset asiat koko yhteistoiminta-alueella
Vastuukunnat Masku ja Nousiainen
Ympäristöluvat

Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 044 797 1700
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

Ojitusasiat, lannan patterointi-ilmoitukset ja meluilmoitukset (ei kallion louhinta ja murskaus) koko yhteistoiminta-alueella
Vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
Ympäristöluvat

Kirsi Anttila
Ympäristöpäällikkö
Puh. 044 797 2211
Fax 02 4354 374
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@raisio.fi

Kallion louhinnan ja murskauksen meluilmoitukset ja ympäristöluvat koko yhteistoiminta-alueella
Vastuukunta Raisio
YVA-asiat, pilaantuneiden maiden käsittely sekä ilmansuojeluun liittyvät asiat koko yhteistoiminta-alueella

Ympäristönsuojelu

Vieraslajien torjunta

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä.

Raportti on luettavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/92360

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas.

Lisätietoa