touko 282019
 

Terveyspalvelujen vastaanotot ovat suljettuina seuraavasti:

Suun terveydenhuollon toimipisteet: Nousiainen 8.7.–4.8.2019

Terveydenhoitajan (aikuis-) vastaanotto ilman ajanvarausta: Lemu 1.7.–11.8.2019

Sulkuaikoina kyseisiä palveluja saa tarvittaessa kuntayhtymän muista toimipisteistä.

Ajanvaraukset numeroista:

Suun terveydenhuolto: ajanvaraus ma–pe 8–15.30, puh. 02 447 7700

Terveydenhoitajan vastaanotto: ajanvaraus Masku puh. 02 651 02113 tai Mynämäki puh. 02 651 02114

Kuntayhtymän hallinto

on suljettuna: 30.–31.5.2019, 21.–23.6.2019 ja 1.7.–4.8.2019.

Sosiaalipalvelut

Mynämäessä ei ole sosiaalityön asiakasvastaanottoa 10.–4.6.2019 ja 15.–26.7.2019. Yhteydenotot tänä aika hoidetaan puhelimitse puh. 044 4357 853 klo 12–13 (ma-pe).

Perheneuvonta Hermanni on suljettuna 15.–26.7.2019.

touko 202019
 

Ohje otettu sisäministeriön pelastusosaston tiedotteesta:

Polttamisen luvallisuus syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta.

Useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla.

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen:

  • ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
  • varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
  • nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
  • nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
  • polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle

Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

Tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa.

Kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä.

Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Maskun kunta

touko 082019
 

Vähä-Joumon merenranta uimakoulu järjestetään päiväleiritoimintana, jossa osallistujille tarjotaan lämmin ateria joka päivä (ei kuitenkaan promootiopäivänä). Päivän aikana uidaan, leikitään ja harjoitellaan vesiturvallisuusasioita Life Saver ohjaajan johdolla. Uinnin opetukset tasoryhmittäin. Hinta 75€ (10pv).

Hinta sisältää uimaopetuksen, leikinohjauksen ja välineet, edestakaiset kuljetukset ja lounaat sekä uimamerkit ja uimakoulutodistuksen. Kuljetukset järjestetään linja I: Askainen-Lemu -Vähä-Joumo ja Linja II: Piuha – Keskuskaari – Seikeläntie – Vähä-Joumo. Päivän kesto n. klo 8.30–15.

Ilmoittautumiset Webropol -ohjelman kautta: Ilmoittautumislinkki uimakouluun

maalis 062019
 

Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille!

Maskun kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän 2019 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle.

Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Käynnit aloitetaan toukokuussa, mutta voit jo jättää yhteystietosi tai kysellä muuten jätevesiasioista ottamalla yhteyttä Valoniaan: Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369 (ark. klo 9-16) katariina.yli-heikkila(at)valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Valonia tarjoaa vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa

Valonian vesiasiantuntijat tarjoavat paikallisille vesiensuojeluyhdistyksille ja muille kiinnostuneille vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa. Valoniassa on myös käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke, jossa aktivoidaan paikallistoimijoita koko maakunnassa vesistökunnostusten tekemiseen ja tarjotaan neuvontaa kunnostusten suunnitteluun, rahoitushakuun ja toteutukseen. Hankkeen puitteissa järjestetään myös useita aiheeseen liittyviä yleisötilaisuuksia. Hankkeen postituslistalle voi liittyä jättämällä yhteystiedot osoitteessa www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto.

Vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvoja voi kysellä ottamalla yhteyttä Valoniaan: Jarkko Leka puh. 040 197 2265 (ark. 9-16), jarkko.leka(at)valonia.fi

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeen vetäjänä toimii Valonia ja hankekumppanina Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö hallituksen kärkihankerahoituksella ja hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Lisätietoja: www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto

Valonia

tammi 232019
 

Pop up -lajitteluaseman kierrokset, joka pysähtyy pääasiassa kouluilla ja joissakin tapahtumissa.

Pop up-lajitteluasemalla otetaan vastaan pieniä määriä asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä, kodin rikkinäisiä sähkölaitteita ja poistotekstiilejä. Koulujen pihoilla pysähtyvän lajitteluaseman ensimmäinen tunti varattu koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä koulun henkilökunnalle. Klo 14 jälkeen lajitteluasema on kaikkien asukkaiden käytettävissä.

Vastaanotamme ainoastaan pieniä, kädessä kulkevia määriä jätteitä, koska vastaanottokapasiteetti on normaalia asemaa pienempi. Suuremmat autolla ja peräkärryllä tuotavat jätteet sekä maataloustoiminnasta peräisin olevat vaaralliset jätteet on vietävä suoraan jätekeskukseen, lajitteluasemalle tai kierrätyskeskukseen.

  • Siira, pyörillä liikkuva lajitteluaseman kierrokset, joka vastaanottaa pääsääntöisesti samoja jätteitä kuin kiinteäkin lajitteluasema ja siellä missä ei kiinteää lajitteluasemaa ole lähellä.
  • Saaristokuntiin järjestämme myös kesällä saariston romunkeräyksen, jossa vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, metalliromuja sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.

Lisätietoa keräyksistä sekä aikataulut tarkemmin: www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/jatekeskukset-ja-asemat/

MASKU POP UP

  • ti 8.10. MASKU 21230 Lemu Lemun koulu, Opinkuja 14 13–17
  • ti 26.11. MASKU 21250 Masku Hemmingin koulu, Myllymäentie 127 13–17
joulu 272018
 

Tiedote. Julkaistu: 21.12.2018, 13:47
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk
Pelastuslaki muuttuu 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan viimeistään 1.7.2019, jolloin laissa oleva siirtymäaika umpeutuu. Nykyisillä voimassa olevilla nuohoussopimuksilla on irtisanomisaika, joka päättyy kesäkuun lopulla 2019.

Lisätietoja tästä linkistä

joulu 102018
 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai hän on muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Rauman, Satakunnan ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot sekä Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto. Talous- ja velkaneuvontaa annetaan näihin toimistoihin kuuluvissa toimipaikoissa Raumalla, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Porissa, Loimaalla, Salossa, Turussa ja Maarianhaminassa.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa (www.talousjavelkaneuvonta.fi).

 

Talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:

Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto varsinais-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660430

Helsingin oikeusaputoimisto helsinki.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956 60123

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto ita-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956 60175

Kainuun oikeusaputoimisto kainuu.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661385

Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto kanta-hame.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661920

Keski-Suomen oikeusaputoimisto keski-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660835

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto keski-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660233

Kymenlaakson oikeusaputoimisto kymenlaakso.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956660285

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto lansi-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661827

Lappeenrannan oikeusaputoimisto lappeenranta.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660304

Lapin oikeusaputoimisto lappi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661567

Oulun oikeusaputoimisto oulu.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661568

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto paijat-hame.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661929

Pirkanmaan oikeusaputoimisto pirkanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660715

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661245

Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto pohjois-karjala.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660975

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto pohjois-savo.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661048

Rauman oikeusaputoimisto rauma.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660429

Satakunnan oikeusaputoimisto satakunta.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660407

Ylivieskan oikeusaputoimisto ylivieska.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661310