Ehdota tunnustuspalkintojen saajia 30.12.2023 mennessä!

Vuoden 2023 nuori toimija/ohjaaja 

Vuoden nuorena toimijana palkitaan vuosittain maskulainen aktiivinen toimija, joka edistää nuorten asioita kunnassa tai ohjaaja, joka aktiivisesti ohjaa nuoria harrastustoiminnassa. Ehdotuksessa tulee näkyä ehdotetun nimi, ikä, sekä mahdollisimman seikkaperäinen esitys hänen toiminnoistaan. Nuorten ohjaajan osalta tulee mukana olla selvitys siitä, millaisten ryhmien kanssa ja millaisissa tehtävissä on toiminut ohjaajana. 

Vuoden 2023 urheilijat  

Vuoden urheilija -palkintoja myönnetään vuosittain seuraavissa kategorioissa: 

 • kansainvälinen urheilija 
 • vuoden urheilija 
 • nuori urheilija (12–16-vuotias) 
 • vammaisurheilija 
 • valmentaja/ohjaaja 
 • joukkue (yli 12-vuotiaat) 

Ehdotuksia palkittavaksi voivat esittää urheiluseurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt. Urheilijapalkintojen ehdotusajankohta on 1.–30.12. 

Vuoden 2023 kulttuuritoimija 

 • Kulttuurin saralla menestynyt maskulainen henkilö tai ryhmä palkitaan vuosittain Vuoden kulttuuritoimija -palkinnolla. 
 • Vuoden kulttuuriteko on yksittäinen, ajankohtainen, vaikuttava ja elävöittävä tai säilyttävä toimenpide. 
 • Vuoden kulttuuriteko ei ole elämäntyöpalkinto; kulttuuriteko on ajankohtainen, vastikään toteutettu toimenpide, vaikkapa yksittäinen merkittävä tapahtuma tai vaikuttavan kulttuuritoiminnan käynnistäminen. 
 • Vuoden kulttuuriteosta voidaan palkita henkilö, ryhmä tai muu paikallinen taho. Kulttuuri ymmärretään laajasti: esimerkiksi kaikki taiteenlajit, liikuntakulttuuri, kotiseutuaktiivisuus ja tapahtumat lukeutuvat mukaan. 

 Vuoden 2023 Hemminki-palkinto 

 • Hemminki-palkittu henkilö, ryhmä tai muu paikallinen toimija on tehnyt merkittävää työtä kulttuurin parissa Maskussa. 
 • Kulttuurityö voi liittyä esimerkiksi taiteeseen, kulttuuriperintöön, tapahtumien tuottamiseen, lähiympäristön elävöittämiseen tai muuhun paikallisen kulttuurielämän pitkäjänteiseen vaalimiseen ja kehittämiseen. 
 • Palkittaviksi toivotaan ehdotettavan nykyisiä tai entisiä maskulaisia, mutta tilannekohtaisesti.
 • Hemminki-palkinto voidaan jakaa myös ulkopaikkakuntalaiselle toimijalle, mikäli tämä on tehnyt merkittävää kulttuurityötä Maskussa. 

Nuorten toimijoiden, Vuoden kulttuuriteon, Hemminki palkinnon saajan ja Vuoden parhaiden urheilijoiden ehdotusajankohta on 1–30.12.2023. Ehdotuslomakkeet löytyvät osoitteesta www.masku.fi/sahkoinen-asiointi.fi/