Ennaltaehkäisevä päihdetyö

 

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Toimielimen tehtävänä on:

  1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
  2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
  3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
  4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
  5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Maskun kunnassa toimii vuonna 2012 vapaa-aikalautakunnan asettama monialainen ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ryhmä koostuu nuorisotoimen, terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja seurakunnan henkilöstöstä. Ryhmä on keskittynyt ala-ja yläkouluikäisten ennaltaehkäisevän päihdetyön tuottamiseen.

Yhteystiedot

Osoite: Askaistentie 142, 21230 Lemu
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi
Maskun vapaa-aikapalvelut: Facebook

Jatta Ihaksi
Nuorisotyön koordinaattori
Puh. 040 8327 801