Masku mukana EU:n #Bags4Youth-kehittämishankkeessa

 

Nuorisotyössä painopisteenä on lisätä nuorten työllistymistä. Työllisyys helpottaa syrjäytymisen ehkäisyä ja tarjoaa sosiaalista osallisuutta kansalaisille antamalla vakauden tunteen elämään. Erityisesti nuoria on tuettava työpaikkojen luomisessa ja yrittäjyydessä.

Bags4Youth-hankkeessa on mukana 6 organisaatiota viidestä Euroopan maasta, joiden tavoitteena on luoda eurooppalainen kokemustenvaihdon verkko, jolla edistetään työllistymistä ja nuorten aktiivista osallistumista keskittymällä heikommassa asemassa oleviin luokkiin.

Keskeinen näkökohta on luoda paikallisten oppilaitosten välistä yhteistyötä innovatiivisten ja osallistavien työnohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen.

Erityiset tavoitteet:

Parannetaan palveluissa työskentelevän henkilöstön osaamista keskittymällä innovatiivisiin työkaluihin ja strategioihin, jotka liittyvät erityisesti epäedullisessa asemassa oleviin nuoriin.

  • Parannetaan viestintää nuorten ja paikallisten poliitikkojen välillä
  • kehitetään eri toimijoiden välistä synenergian luomista paikallistasolla

Odotetut tulokset

Mitkä ovat Bags4Youth-projektin odotetut tulokset?

  • Rakentaa pitkän aikavälin yhteistyöverkosto kumppanien kesken
  • Lisätään tietoisuutta strategioista, joita sovelletaan kaikkialla osallistavissa  työvoimapalveluissa Euroopassa
  • Ymmärretään  paremmin prosesseja, jotka helpottavat nuorille suunnattua kommunikointia ja lisäävät heidän osallistumisensa tunnetta
  • Lisätään ymmärrystä EU: poliittisista toimenpiteistä, joilla tuetaan heikossa asemassa olevien nuorten työllistymistä

Bags4Youth projektin loppuraportti englanniksi

Lisätietoja Bags4Youth projektin viralliselta nettisivulta

The project « Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network» was funded with the support of the European Union under the Programme ”Europe for Citizens”

One of the priorities of the recent years at all levels is to boost young people’s employability. Employment facilitates social inclusion for a wide range of marginalized citizens since it gives a sense of stability which bring to the development of oneself. However there is a needs of promoting a job-related culture that gives value even to the humblest working activity. Young people in particular needs to be supported in the research or creation of jobs. In light of this, civil society organizations and institutions are called to act by creating networks at local level in a logic of solidarity and complementarity.

The project BAGS4YOUTH brings together 6 organizations from 5 European countries with the objective of creating a European network for the exchange of experiences on how to foster employability and active participation of young people with a focus on disadvantaged categories. The central aspect is creating a collaboration among local institutions for the development of innovative and inclusive job-orienteering and guidance services.

Info sheet final report Bags4Youth Europe For Citizens

More information about the project on the Bags4Youth official web page.