tammi 162019
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 5.10.2018 antanut päätöksensä maastoliikennelain (1710/1995) mukaisessa asiassa ja katsonut ettei Halkonaukon moottoriajoneuvojen jään päällistä ajamista ole tarvetta erikseen kieltää. Maskun kunnan asukas oli tehnyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vetoomuksen jäärata-ajamisen kieltämiseksi Oukkulanlahden Halkonaukonlahdella.

Vaikka varsinainen jäärata-ajaminen ei olekaan kiellettyä, tulee moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa kuitenkin hakea lupaa Maskun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnan järjestämiseen on saatu vesialueen omistajan lupa ja toiminnassa huomioidaan paikallinen asutus, turvallisuus ja yleinen järjestys.

Halkkoaukko on osa Natura 2000 –verkostoa ja lintuvesiensuojeluohjelmaa. Alueella on voimassa kaksi vesiliikennelain mukaista nopeusrajoituspäätöstä.

Rikkomukset

Poliisi valvoo maastoliikennelakia. Poliisi voi keskeyttää jäärata-ajon, jos sillä ei ole lupaa.

Lisätietoja: ympäristösihteeri Laura Ahtiainen, puh. 040 135 4516, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Ympäristönsuojelu