Keskitetyt lietekuljetukset alkavat Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja Paraisilla

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on saanut kevään aikana päätökseen kiinteistöjen lietetyhjennysten kilpailutukset Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja kanta-Paraisten alueella. Asukkaille lisätietoja on luvassa loppukesällä ja tyhjennykset kunnissa alkavat syksyllä.  

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella siirtyy saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus vaiheittain vuoteen 2026 mennessä kuntien vastuulle. Seuraavana keskitettyihin kuljetuksiin siirrytään Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja kanta-Paraisilla. Niissä LSJH on aiemmin tehdyn viemäriverkoston piiriin kuulumattomien asuinkiinteistöjen kartoituksen pohjalta valmistellut viime syksyn ja talvena aikana urakka-alueet ja kilpailuttanut lietekuljetusyritykset.

– Kilpailutuksen myötä asukkaiden käytössä on logistisesti tehokas ja vähemmän ympäristöä kuormittava kuljetus, sillä kullakin urakka-alueella operoi sopimusajan vain yksi urakoitsija. Urakka-alueet on voitu järjestää koko alue huomioiden mahdollisimman tehokkaasti, kun kuntien tai kuljetusjärjestelmien rajat eivät ole estäneet järkevien kokonaisuuksien valmistelua, kertoo asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta LSJH:sta.

­– Keskitetyllä kuljetuksella voimme myös yhdessä varmistaa, että kaikkien kiinteistöjen lietteet päätyvät jätelain määräysten mukaisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja käsittelyyn, eivätkä jää esimerkiksi kuormittamaan vesistöjä. Hyvin hoidettu, säännöllinen tyhjennys pienentää myös riskiä, että oman tai naapurin talousvesikaivoon kulkeutuu jätevesilietteestä taudinaiheuttajamikrobeja.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot ja pienpuhdistamot tyhjennetään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajanasunnon jätevesijärjestelmään ohjataan ainoastaan pesuvedet ja käytössä on vain kuivakäymälä, riittää tyhjennys kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöiden tyhjennys tehdään asukkaan kanssa sovitun rytmin mukaisesti tai tarpeen mukaan asukkaan tilauksesta.

Asukkaille LSJH:n säännöllisesti hoitama kilpailutus varmistaa hintojen pysymisen kohtuullisina, läpinäkyvät hinnoittelu- ja maksuperusteet sekä yhden asiakaspalvelun kautta kaiken jätehuoltoon liittyvän opastuksen ja neuvonnan. Urakka-alueiden valmistelussa huomioidaan aina myös se, että ne mahdollistavat osallistumisen myös pienemmille yrityksille.

L&T aloittaa syyskuussa

Raision, Ruskon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja kanta-Paraisten alueilla kilpailutuksen myötä lietekuljetuksista vastaa jatkossa Lassila & Tikanoja. Kuljetukset siirtyvät yhtiölle 5.9.2022 alkaen, kanta-Paraisten alueella 31.10.2022 alkaen.  

– Kilpailutusta edeltäneen markkinavuoropuhelun tuloksena hioimme urakka-alueita sellaisiksi, että yksittäisen alueen hoitaminen onnistuu yhdellä autolla. Kaikki tarjouksia jättäneet yritykset täyttivät myös kalustolle asetetut ympäristövaatimukset. Ehtojen täytyttyä ratkaiseva tekijä oli hinta, Cati Huhta sanoo.

Lassila & Tikanoja on jo valmistautunut tulossa olevaan urakkaan. Tehtävän hoitamisen kannalta on eduksi, että yhtiön vastuulle tulevat alueet ovat entuudestaan tuttuja.

– Meillä on kuljettajia, jotka asuvat nyt käynnistyvillä urakka-alueilla. Paikallistuntemus nopeuttaa ja helpottaa uusien reittien omaksumista. Lisäksi kuljettajillamme on jo entuudestaan kokemusta lietetyhjennyksistä, sanoo ajojärjestelijä Jani Holkeri L&T:ltä.

Kerätyt lietteet toimitetaan Turun länsipuolen kunnista Gasumin Turun biokaasulaitokselle ja kanta-Paraisilta Norrbyn puhdistamolle.

Pellolle levittäminen edelleen mahdollista

Keskitettyihin kuljetuksiin siirtyminen ei estä lietteiden hyödyntämistä maataloudessa, vaan omassa asumisessa ja enintään kymmenessä lähellä sijaitsevassa asuinkiinteistössä syntyneet lietteet voi hygieeniseksi käsiteltyinä edelleen levittää pellolle.

– Lietteen hyödyntämisestä on kuitenkin tehtävä ilmoitus Lounais-Suomen Jätehuollolle. Siitä tulee selvitä lietteen alkuperä, sille tehtävä käsittely ja lietteen levitysalueen sijainti, Cati Huhta muistuttaa.

LSJH on yhteydessä palvelun piiriin Turun länsipuolella kuuluviin talouksiin heinä-elokuun vaihteessa ja kanta-Paraisilla syyskuussa lähetettävällä kirjeellä. Sen mukana sakokaivon tai pienpuhdistamon omistava asukas saa ehdotuksen tyhjennysviikosta ja lisätietoa alkavasta palvelusta sekä hinnoittelusta. Kunnissa järjestetään loppukesällä aiheesta myös infotilaisuuksia asukkaille.  

Lisätiedot:

Asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta, Lounais-Suomen Jätehuolto
Puh. 040 867 0117, cati.huhta(at)lsjh.fi

Palveluesimies Greta von Wendt, Lounais-Suomen Jätehuolto
Puh. 040 678 4367, greta.vonwendt(at)lsjh.fi

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 440 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!