Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii Maskun kunnan ja paikallisten eläkeläisjärjestöjen, Maskun Vanhustentuki ry:n, sotaveteraanien, SPR:n ja seurakunnan yhteistyöelimenä. Neuvostossa on jäseninä em. tahojen edustajia ja kunnanhallituksen edustaja. Vanhusneuvoston sihteeri on hyvinvointipalveluista.

Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää ikäihmisten palveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja ikääntyneiden asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua ikäihmisten palvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Vanhusneuvosto kuulee asiantuntijoita, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja pyrkii eri tavoin toimimaan maskulaisten ikäihmisten ja kunnallisen päätöksenteon välisenä vaikutuskanavana.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi ja se kokoontuu vuosittain noin neljä kertaa.

Muistiot

Liitteet

Maskun vanhusneuvoston jäsenet 
Taito Ylhäinen
Puheenjohtaja
Puh 02 4312 515 tai 050 5691 475
Kunnan edustaja
Jaakkola SeijaSPR Maskun osasto
Niittymäki PasiNaantalin Seudun Sotaveteraanit
Penkkimäki JohannaMaskun seurakunta
Saarinen MaritaEläkeliitto Lemu-Askainen-Velkua yhdistys
Saarinen TapioMaskun Vanhustentuki ry
Sillanpää JarmoEläkeliitto Maskun yhdistys

Lindström Maarit, vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri, sihteeri
Puh. 050 3248 519/työ

ja Pennanen Hanna, liikuntasuunnittelija, sihteeri
Puh. 044 7388 242/työ