huhti 082019
 

Kylärahan hakeminen Vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha kylän kehittämiseen ja aktiviteettien lisäämiseen kylätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Rahaa hakevan toimivan kylän tai kylätoimikunnan tulee laatia suunnitelma siitä mitä tehdään ja miten rahat aiotaan käyttää. Tavoitteena tulee olla kylän kannalta merkittävän yhteisen hankkeen toteuttaminen tai toimintojen käynnistäminen. Kylärahahakemukset suunnitelmineen tulee toimittaa 2.5.2019 klo 16 mennessä osoitteella, Maskun kunta, hyvinvointilautakunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku