marras 082018
 

Lemun Kirkkotie sekä sen sivuteiden katuvalot ovat osittain pimeänä. Tämä johtuu kevyen liikenteen väylän rakentamistöistä. Virran kytkeminen valaisinkeskukseen tapahtuu valaisinpylväiden asennustöiden valmistumisen jälkeen.

Arvioitu kytkentäaika: kaksi – kolme viikkoa.

Tekninen toimi