huhti 052019
 

Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdistyksille, yrityksille tai säätiöille maskulaisten nuorten palkkaamiseksi kesätöihin vuonna 2019. Kesätyötuki on tarkoitettu 15–8 -vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 3.6.–31.8.2019. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi sekä päivittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Kunnan maksama tuki on 150 euroa/nuori/2 viikkoa ja 300 euroa/nuori/kuukausi.

Edellytykset tuen saamiseksi:

  • tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää palkkatodistusta vastaan
  • yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3 nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva. Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa yrityksessä. Tukea saava yhdistys, yritys tai säätiö hoitaa käytännön palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset kulut. Mikäli hakemuksia ei tule riittävää määrää voi hakija palkata useamman kuin kolme nuorta. Hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli hakemuksia on enemmän kuin mitä on määrärahoja.
  • kesätyötuen hakuaika on 26.4.2019 saakka. Hakemus on jätettävä 26.4.2019 klo 12 mennessä suoraan Maskun kunnanvirastoon (Keskuskaari 3, 21250 Masku).

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöjohtaja Jenni Sipilä, puh. 044 7388 320.

Maskun kunta