Nuorten kesätyötuki 2024

Maskun kunta myöntää kesätyötukea yhdistyksille, yrityksille tai säätiöille maskulaisten nuorten palkkaamiseksi kesätöihin vuonna 2024. Kesätyötuki on tarkoitettu 15–18-vuotiaan nuoren työllistämiseen ajalla 1.6. – 31.8.2024. Kesätyön saamiseksi nuoren on täytettävä 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteen kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa tai yksi (1) kuukausi sekä päivittäinen työaika vähintään kuusi (6) tuntia ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Kunnan maksama tuki on 150 euroa/nuori/2 viikkoa ja 300 euroa/nuori/kuukausi.

Edellytykset tuen saamiseksi:

  • Tuki maksetaan työllistämisen ehtojen täyttyessä jälkikäteen kirjallista työsopimusta, työtodistusta ja hyväksyttävää palkkatodistusta vastaan.
  • Yhdelle yrittäjälle/yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle ko. tuki enintään 3 nuoren työllistämiseen, joista yksi saa olla omaan perheeseen kuuluva. Oman lapsen työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä lukuun ottamatta työllistämistä, joka tapahtuu maaseutu- tai muussa yrityksessä.
  • Tukea saava yhdistys, yritys tai säätiö hoitaa käytännön palkanmaksun sekä lisäksi lakisääteiset kulut. Mikäli hakemuksia ei tule riittävää määrää, voi hakija saada tukea useamman kuin kolmen nuoren osalta. Hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli hakemuksia on enemmän kuin määrärahoja.

Hakemus on jätettävä 12.4.2024 klo 12.00 mennessä suoraan Maskun kunnanvirastoon (os. Keskuskaari 3, 21250 Masku) tai sähköpostitse Maskun kunnan palvelupiste maskunkunta(at)masku.fi aiheena ”Kesätyötuki”.