Päivitys 8.6.2022 – Talousveden väliaikainen klooraus

Kunnossapitotyöt Humikkalan vesilaitoksella on tällä erää saatu valmiiksi ja lähtevän veden klooridesinfiointi on lopetettu 7.6.2022. Klooridesinfioinnin aikana vedessä mahdollisesti esiintynyt haju/maku vähenevät ja poistuvat lähiviikkojen aikana, kun vesi vaihtuu verkostossa.

Alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen Humikkalan vesilaitoksen kunnossapitotyöt jatkuivat vielä viikolla 21. Lähtevän veden väliaikainen klooridesinfiointi päästään lopettamaan viikon 22 lopulla, kun viimeisten vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet.

Maskun Vesihuolto Oy:n Humikkalan vesilaitoksella suoritetaan kunnossapitotöitä 9.5.2022 alkaen. Työn aikana talousveden mikrobiologinen laatu halutaan varmistaa veden väliaikaisella kloorauksella. Töiden arvioidaan kestävän viikkojen 19–20 ajan.

Talousveden klooraus aloitetaan 9.5.2022 klo 8:00. Klooripitoisuutena käytetään Suomessa vesilaitoksilla yleisesti käytettävää jatkuvan klooridesinfioinnin pitoisuutta 0,5 mg/l. Kloorauksen aikana talousvedessä voi tuntua kloorin hajua ja makua. Veden kloori ei aiheuta terveyshaittaa, vaan turvaa talousveden mikrobiologisen laadun. Vettä voi käyttää normaalisti juomiseen, ruuanlaittoon ja peseytymiseen.

Lisätietoja antaa Maskun Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kolha, 040 159 5920.