touko 202019
 

Ohje otettu sisäministeriön pelastusosaston tiedotteesta:

Polttamisen luvallisuus syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta.

Useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla.

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen:

  • ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
  • varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
  • nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
  • nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
  • polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle

Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

Tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa.

Kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä.

Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Maskun kunta