joulu 102018
 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai hän on muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Rauman, Satakunnan ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot sekä Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto. Talous- ja velkaneuvontaa annetaan näihin toimistoihin kuuluvissa toimipaikoissa Raumalla, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Porissa, Loimaalla, Salossa, Turussa ja Maarianhaminassa.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa (www.talousjavelkaneuvonta.fi).

 

Talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:

Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto varsinais-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660430

Helsingin oikeusaputoimisto helsinki.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956 60123

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto ita-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956 60175

Kainuun oikeusaputoimisto kainuu.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661385

Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto kanta-hame.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661920

Keski-Suomen oikeusaputoimisto keski-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660835

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto keski-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660233

Kymenlaakson oikeusaputoimisto kymenlaakso.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 02956660285

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto lansi-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661827

Lappeenrannan oikeusaputoimisto lappeenranta.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660304

Lapin oikeusaputoimisto lappi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661567

Oulun oikeusaputoimisto oulu.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661568

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto paijat-hame.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661929

Pirkanmaan oikeusaputoimisto pirkanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660715

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661245

Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto pohjois-karjala.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660975

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto pohjois-savo.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661048

Rauman oikeusaputoimisto rauma.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660429

Satakunnan oikeusaputoimisto satakunta.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660407

Ylivieskan oikeusaputoimisto ylivieska.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661310