Teknisen lautakunnan 16.10.2018 päätöksellä § 81 on katuvalojen yösammutukset päätetty lopettaa.
Katuvalojen kytkentä on aloitettu ja se tapahtuu portaittain. Kaikkien katuvalojen on tarkoitus olla päällä 11.11.2018 mennessä. Vanhojen elohopeavalaisimien vaihtaminen led-valaisimiksi jatkuu edelleen.

Tekninen lautakunta