loka 112018
 

Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat sekä Naantalin ja Raision kaupungit ovat yhdessä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa käynnistäneet yhdysvesijohdon yleissuunnittelun turvaamaan alueiden vedenjakelua. Vedensaannin turvaaminen tulee vaatimaan useamman uuden vesijohtoyhteyden toteuttamista, tässä vaiheessa on suunnitteilla uusi vesijohtoyhteys Turun ja Maskun välille. Edellä mainitun vesijohdon liitospiste Turun päässä sijaitsee Vahdontielle rakenteilla olevassa Turun Seudun Vesi Oy:n liitoskaivossa ja Maskun päässä vesijohto viedään kunnan ylävesisäiliölle.

Yleissuunnittelun aikana tullaan tekemään maastokatselmuksia välillä Turku Haapa-alho, Ruskon kirkonkylä ja Maskun vesitorni. Maastokatselmoinnissa tutkitaan eri linjausvaihtoehtoja vesijohtoyhteydelle. Maastokatselmoinnit suoritetaan loka- ja marraskuun aikana. Yleissuunnittelun jälkeen hankeen on tarkoitus edetä rakentamissuunnitteluvaiheeseen, jolloin alueella tullaan tekemään vielä tarkempia maastotutkimuksia, näistä tullaan tiedottamaan vielä erikseen.

Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon vedenjakelun turvaamisesta on aiemmin vuonna 2018 laadittu yleissuunnitelma.  Taustaa hankkeeseen liittyen voi lukea edellä mainitusta julkaisusta, Länsivyöhykkeen vedenjakelun turvaaminen – alueellinen yleissuunnitelma osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-703-4

Yleissuunnittelusta vastaa Sweco Ympäristö Oy. Lisätietoja maastokatselmoinnista antaa projektipäällikkö Satu Mäkinen (050 316 0081), Sweco Ympäristö Oy ja suunnittelija Mikael Bergström (040 185 4238), Sweco Ympäristö Oy.