Muista ilmoittaa biojätteen kompostoinnista

Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta vastaa Turun alueella ja myös Maskussa jätehuollon viranomaistehtävistä.

Jätelain muutoksen myötä on aloitettu myös kotitalouksien biojätteen kompostointitietojen kerääminen. Tietojen antamisvelvollisuus koskee ainoastaan biologisesti hajoavan elintarvike- ja keittiöjätteen kompostointia. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tietoja tarvitse antaa.

Kompostointi-ilmoituksen tekemiseen on toteutettu sähköinen palvelu, joka löytyy Lounais-Suomen Jätehuollon kotisivuilta sähköisestä asioinnista:  https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp.

Jätehuoltolautakunnasta toivotaan, että ilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lounais-Suomen Jätehuolto opastaa kompostoinnissa tarvittaessa, ja tarjoaa esimerkiksi neuvontapalveluita yhdistyksille ja taloyhtiöille.

Lisätietoja:

https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta
https://www.lsjh.fi/fi/

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta