kesä 192019
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

Tulotiedot on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon, Hallintotie 2, Masku välittömästi hoidon alettua. Tulotiedot tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa. Tuloselvitystä ei tarvitse tehdä, mikäli lapsesta maksetaan korkeinta maksua.

Tulotietojen toimittaminen koskee myös palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa olevia maskulaisia lapsia.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksuista ja tulojen ilmoittamisesta: toimistosihteeri Pia Kyrölä puh. 044 7388 265 tai pia.kyrola(at)masku.fi.

Suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa lähettää henkilötietoja.

Varhaiskasvatuspalvelut