Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi

 

Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi käynnistyy asumisen kampanjalla

Turun ja Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke käynnistyy näkyvästi marraskuun alussa nostamalla Varsinais-Suomen esille asumisen kärkialueena Suomessa. Kolmivuotisen hankkeen muut teemat ovat yrittäminen ja osaaminen sekä matkailu ja tapahtumat. Yhteismarkkinointihankkeen keskeisenä tavoitteena on Turun ja Varsinais-Suomen vetovoiman ja kilpailukyvyn lisääminen sekä maineen parantaminen.

”Elämäsi kunnossa”

Varsinais-Suomen Liiton ja Turun kaupungin perustama yhteismarkkinointihanke edistää Varsinais-Suomen kehittymistä yhtenäiseksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi maakunnan vahvuuksien pohjalta. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan alueen taloudellista kehitystä ja Varsinais-Suomen asemaa kilpaileviin alueisiin nähden.

Hankkeen käynnistävä asumisen kampanja tuo vahvasti esille varsinaissuomalaisten kaupunkien sekä saariston ja maaseudun tarjoamat monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

Yhteismarkkinoinnin asumisen verkkosivusto, www.elamasikunnossa.fi, kokoaa kattavasti yhteen seutujen asumisen tarjonnan.

Yhteismarkkinointi syventää alueellista yhteistyötä yli kuntarajojen

Yhteismarkkinoinnin teemakokonaisuus täydentyy vuoden vaihteen molemmin puolin käynnistyvillä yrittämisen ja osaamisen sekä matkailun ja tapahtumien kampanjoilla. Yhteismarkkinointihankkeen viestinnälliset toimenpiteet kohdennetaan pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen. Markkinointikanavina hyödynnetään alueiden luetuimpia sanomalehtiä sekä kohdennettua tv- ja verkkomainontaa.

  • Nyt käynnistyvä hanke on yksi monista toimenpiteistä, joilla Varsinais-Suomi pyritään nostamaan kärkisijoille kaikilla keskeisillä ja vetovoimaisilla osa-alueilla suhteessa kilpaileviin alueisiin. Yhteismarkkinoinnin on houkuteltava Varsinais-Suomeen uusia asukkaita, yrittäjiä, työpaikkoja ja matkailijoita, summaa Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Juho Savo.
  • Yhteismarkkinointihanke yhdistettynä kulttuuripääkaupunkivuoteen kääntää suomalaisten katseet Turun ja Varsinais-Suomen suuntaan. Upean kulttuuritarjonnan lisäksi haluamme tuoda aiempaa vahvemmin esille alueemme muitakin vetovoimatekijöitä, joista hankkeen kärjiksi valitut teemat viestivät tehokkaasti. Yhteismarkkinointi syventää myös alueellista yhteistyötä yli kuntarajojen, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Yhteismarkkinointihanke jatkuu vuoden 2012 loppuun

Yhteismarkkinointihanke kerää yhteen kaikki Varsinais-Suomen kärkitoimijat. Hankkeen merkittävimmät tahot edustavat Turkua, Turun ympäristökuntia, Loimaan seutua, Salon seutua, Vakka-Suomea ja Turunmaata. Julkisen sektorin lisäksi hankkeessa on mukana alueen yrityksiä ja yhteisöjä.

Yhteismarkkinoinnin budjetti vuosille 2010–2011 on n. 1,8 miljoonaa euroa. Budjetti koostuu yhteismarkkinointiin osallistuvien seutujen omarahoitusosuudesta ja yksityiseltä sektorilta kerätystä rahoituksesta. Hankkeelle on myönnetty tukea Euroopan aluekehitysrahastosta sekä maakunnan kehittämisrahoista. Yhteismarkkinointihanke jatkuu aina vuoden 2012 loppuun.

Yhteismarkkinointihankkeen projektinjohtotoimistona toimii Place Marketing Oy.

Lisätietoa