heinä 192018
 

Maskun uimarantojen veden laatu on tarkistettu 17.7.2018 ja tulokset ovat seuraavat:

Vesi on uimakelpoista, EI sinilevää: Isonkiven, Maskun Rivieran, Kuurnapään ja Maanpään rannoilta.

Vähä-Joumo, sinilevää havaittu vähän:

”Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- jaterveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Syanobakteereita havaittu vähän: syanobakteereja on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä.”

Pikisaari, sinilevää runsaasti:

”Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Syanobakteereita havaittu runsaasti: uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilauttoja tai uimarannalle on ajautunut
syanobakteerikasaumia.”

Lisätietoa