Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

1.8.2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen

henkilö-määrä

Tuloraja

€/kk

Korkein

maksu-%

Tuloraja (veronalaiset yht.),

jonka jälkeen korkein maksu

2

2913,00

10,7

5666,00

3

3758,00

10,7

6511,00

4

4267,00

10,7

7020,00

5

4777,00

10,7

7530,00

6

5284,00

10,7

8037,00

 

Tulotiedot päivitetään niiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa. Tulorekisteriä käytetään satunnaisesti tulotietojen tarkistamiseen ja tositteet on edelleen toimitettava maksun alentamiseksi. Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, ilmoita siitä toimistosihteerille.

Tämä koskee myös palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa olevia perheitä.

Lisätietoja: https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/

Tositteet voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon, kunnanvirastolle tai pyydä salattua sähköpostia pia.kyrola(at)masku.fi, johon vastatessa voi liittää tulotositteet.

Toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 044 7388 265 tai pia.kyrola(at)masku.fi, varhaiskasvatustoimisto, Hallintotie 2, 21250 Masku