Pääskyrinne päiväkoti

Osoite: Hallintotie 2, 21250 Masku  

paaskyrinne(at)masku.fi

Päiväkoti Pääskyrinne sijaitsee Maskun keskustassa ja on auki klo 6.15–17. (Tarvittaessa avaamme aikaisemmin erikseen sovittaessa)

Pääskyrinteessä toimii kaksi päiväkotiryhmää, Tuutikki ja Pikku Myy.

Retkillä ja Metsämörritoiminnassa hyödynnämme paljon lähiympäristöä ja lähimetsää, talvella käytämme päiväkodin vieressä sijaitsevaa luistelukenttää ja lähellä sijaitsevalla Maskutalolla on mahdollisuus pitää ohjattuja liikuntatuokioita kerran viikossa. Toiminnan lähtökohtana on pienryhmätoiminta.

Pidämme tärkeänä, että lasten omalle leikille on mahdollisimman paljon aikaa. Kiinnitämme erityisesti huomiota lasten leikin mahdollistamiseen, kiireettömän ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Lapsia osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Pikku Myy, 1-3 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 044 7388 266

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvtuksen lastenhoitajaa.

Harjoittelemme arjen perustaitoja kuten syömistä, pukemista ja riisumista sekä kuivaksi oppimista. Musiikki-, liikunta-, askarteluhetket sekä metsäretket kuuluvat myös toimintaamme ja tällöin toimimme kolmessa pienryhmässä.

Tuutikki, 3-5 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 044 7388 267

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuken opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Toiminnassa painotamme erityisesti sosiaalisten taitojen kehittymistä ja hyviä tapoja. Toimimme pienryhmissä, joissa mm. leikitään, askarrellaan, liikutaan ja lauletaan. Käymme paljon retkillä lähiympäristössä kuten kirjastossa, leikkipuistoissa, Maskutalolla ja lähimetsässä.