Perhepäivähoito

 

Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa kodinomaista päivähoitoa. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla (hoitajan omat lapset mukaan lukien) korkeintaan neljä kokopäiväisesti hoidossa olevaa 1–5-vuoden ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esikoululainen tai koululainen.

Maskussa toimii yhteensä 9 perhepäivähoitajaa kunnan eri alueilla. Suurimmalla osalla perhepäivähoitajista on koulutuksena joko lähihoitajan koulutus tai perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Pieni hoitoryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja läheisen yhteistyön hoitolasten perheiden kanssa. Kun lapsi aloittaa perhepäivähoidossa, hänelle tehdään hoitosopimus ja varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa (lapsen vasu). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa seurataan vuosittain hoitajan ja vanhempien yhteisissä ns. vasukeskusteluissa.

Perhepäivähoidossa toiminta perustuu perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka pohjalta jokainen hoitaja tekee oman lapsiryhmänsä tarpeita vastaavan kuukausi-, ja viikkosuunnitelman. Perushoito, eli ruokailu, lepo, ulkoilu, ja puhtaus on tärkeässä roolissa, koska perhepäivähoidossa lapset ovat yleensä iältään 1–3-vuotiaita. Hoitajat noudattavat säännöllistä päivärytmiä, mikä edistää lapsen turvallisuuden tunnetta.

Toiminnan sisällössä lasten oman leikin osuus on suurempi kuin ohjatun toiminnan. Ohjattua toimintaa, kuten metsäretkiä, liikunta-, laulutuokioita, askartelua tai ohjattuja leikkejä on myös viikoittaisessa ohjelmassa mukana. Satutuokiot kuuluvat jokaiseen päivään. Lapsilla on myös mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun kykyjensä mukaan.

Perhepäivähoitajat suunnittelevat myös yhdessä toimintaa alueittain koko alueen perhepäivähoitolapsille, esimerkiksi urheilukilpailuja, retkiä, joulu-, ja kevätjuhlia, laskiaisriehaa jne. Myös päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko päiväkodeissa tai toisilla perhepäivähoitajilla.

Perhepäivähoitolapset

Perhepäivähoitolapset

Perhepäivähoitolapset ulkona

Perhepäivähoitolapset ulkona

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta ei tule lähettää henkilötietoja.

 • Humikkala
  Satu Henriksson
  varhaiskasvatuksen esimies
  Puh. 044 7388 150
 • Keskusta
  Maisa Niemi
  Varhaiskasvatuksen esimies
  Puh. 044 7388 206
 • Lemu/Askainen
  Susanna Kultanen
  Vs. varhaiskasvatuksen esimies
  Puh. 044 7388 189
 • Seikelä
  Eija Luotonen
  Varhaiskasvatuksen esimies
  Puh. 044 7388 384