SatuSeikelän päiväkoti

 

Osoite: Lietsalantie 51, 21250 Masku
satuseikela(at)masku.fi

SatuSeikelän päiväkoti

SatuSeikelän päiväkoti

Päiväkoti SatuSeikelä sijaitsee Seikelän koulun vieressä.

Päiväkoti toimii Maskun kunnan ainoana vuorohoitopäiväkotina.

Päiväkoti on avoinna 6–17.30 tai vuorohoidon tarpeen mukaan.

SatuSeikelässä leikki ja pienryhmätoiminta ovat keskeisessä asemassa.

Pyrimme lisäämään myös lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ikätason mukaan.

Huvikumpu 1–3-vuotiaiden vuorohoitoryhmä

Puh. 044 7388 187

Huvikumpu

Huvikumpu

Huvikummussa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Ryhmässä toimii tarvittaessa myös perhepäivähoidon varahoito.

Toiminnassamme korostuu lapsilähtöisyys ja kiireettömyys.

Lapselle on aina tarjolla turvallisen aikuisen syli; läheisyyttä ja lämpöä.

Motorisia taitoja vahvistamme leikkien ja liikkuen sisällä, sekä ulkona.

Kielellisiä taitoja harjoittelemme lorujen, laulujen ja satujen avulla, kirjojen katselu yhdessä aikuisen kanssa on myös jokapäiväistä.

Musiikilla on tärkeä osa muun muassa unihetkien rauhoittajana.

Vaahteramäki 1–3-vuotiaiden ryhmä

Puh. 044 7388 186

Vaahteramäki

Vaahteramäki

Vaahteramäessä varhaiskasvatuksen opettaja ja 2 iloista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa hyörii, ympärillämme 0-3 vuotiaita pikkuihmisiä pyörii.

Perushoidon lisäksi isoimmat osallistuvat pienryhmätoimintaan, koko ryhmän kanssa metsäretkeillään ja laulaa loilotetaan.

Meillä menee muiden arvojen yli se, että lapselle on aina avoin syli.

Kissankulma 3–5-vuotiaiden ryhmä, jossa myös vuorohoitoa

Puh. 044 7388 138

Kissankulma

Kissankulma

Ryhmässämme työskentelee 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Arvostamme kiireettömyyttä ja pitkäkestoista leikkiä.

Aamupäivisin toimimme pienryhmissä, joissa viikoittain vahvistamme kädentaitoja, kielellisiä – ja matemaattisia taitoja, käymme metsäretkillä sekä jumpassa.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan lapsen yksilönä huomioon ja osallistamaan lasta myös toiminnan suunnittelussa.

Kesäkumpu 3–5-vuotiaiden ryhmä, jossa myös vuorohoitoa

Puh. 044 7388 134

Kesäkumpu

Kesäkumpu

Kesäkummussa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Aamupäivisin toimimme kahdessa pienryhmässä, mahdollistaen siten rauhallisemman ja turvallisemman oppimisympäristön.

Ryhmämme panostaa luonnossa oppimiseen metsäretkien johdatuksella, liikuntaan, kielellisiin – ja matemaattisiin taitoihin.

Leikkiminen on lapsen ominaisin tapa toimia; annamme aikaa leikille ja kehitämme leikkiä lasten kiinnostusten mukaan.

Kaikessa toiminnassamme kuuntelemme lasta ja otamme huomioon lasten omia ideoita toimintaa suunnitellessa.

Esiopetus

Melukylä 1, puh. 044 7388 383, Seikelän koulun tiloissa

Esiopetuksessa lasten kanssa päivisin työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Esiopetusajan toimimme kahdessa ryhmässä.

Esiopetusaika on joka päivä 8.30–12.30.

Esiopetus tukee lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua leikin, elämysten, toiminnan ja kokemusten kautta.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka valmistavat lasta tulevia kouluvuosia varten.

Esiopetuksessa teemme yhteistyötä niin päiväkodin kuin Seikelän koulun kanssa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa tilassa ajalla klo 7.30–16.30 ja muina aikoina SatuSeikelän päiväkodissa.

Leikkitoiminta päiväkodin salissa

Puh. 044 7388 272

Leikkitoiminta on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa.

Toimintaan voi osallistua SatuSeikelässä 2 kertaa viikossa; maanantaisin ja torstaisin klo 9–12.

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja tarvittaessa muuta henkilöstöä.

Toimintaan kuuluu ulkoilun lisäksi leikkiä, loruilua, satuja ja lauluja, sekä kädentaitojen harjoittelua.

Yhteystiedot

Eija Luotonen
Varhaiskasvatuksen esimies
Puh. 044 7388 384
Työaika pääosin 8–16 välillä

SatuSeikelä päiväkodin keittiö
Puh. 044 7388 191