Seudullinen päivähoito

 

Seutukunnallisella sopimuksella tarkoitetaan

• Peruspäivähoidon järjestämisestä silloin kun perhe muuttaa sopimuskuntien välillä
• Päivähoidon tiettyjen erityispalvelujen järjestämisestä muussa kuin lapsen kotikunnassa

Sopimuksen perusteella lapsen päivähoito voidaan järjestää sopimukseen liittyneessä muussa kunnassa/kaupungissa, kuin kotikunnassa/ -kaupungissa, jos perhe muuttaa sopimuskuntien välillä toimintavuoden aikana. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen myymään ulkokuntalaiselle palvelujaan tai ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja. Päätös seutupaikan ostamisesta tehdään maksimissaan kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

Kunnan viranhaltija tekee päivähoitopaikan ostamisesta tai myymisestä päätöksen neuvoteltuaan asiasta toisen kunnan ja perheen kanssa. Päätöstä tehtäessä tarkastellaan seuraavia tekijöitä: päivähoitopaikkojen riittävyys oman kunnan asukkaille, taloudelliset vaikutukset ja mahdollisuus tuottaa itse ko. palvelu

Varhaiskasvatuksen seudullinen yhteistoiminta