Varhaiserityiskasvatus

 

Kehityksen ja oppimisen tuki Maskun varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti omaan lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Tukitoimet suunnitellaan lapsen arjessa toteutettaviksi. Suunnittelussa yhteistyö huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

Kasvun ja oppimisen tuki sisältyy kaikkiin varhaiskasvatuksen muotoihin. Yleisen tuen pohjana on varhaiskasvatuksen laadukas perusta. Kun lapsen tuen tarve lisääntyy ja moninaistuu lapsen kasvua ja oppimista tuetaan tehostetummin. Varhaiskasvatuksessa lapsen tukitoimien lähtökohtana ovat havainnot ja arvioinnit lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja erityisopettaja keskustelevat, suunnittelevat ja arvioivat yhdessä lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/ Hojks:iin. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot). Veo toimii varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta ei tule lähettää henkilötietoja.

Riikka Kuoppa
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puh. 044 7388 276
Tammenahjon päiväkoti
Tammialhontie 1, 21250 Masku

  • Pääskyrinteen päiväkoti
  • Satumetsän päiväkoti
  • Tammenahjon päiväkoti
  • Perhepäivähoito

Raija Mansikkala
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puh. 044 7388 190
SatuSeikelän päiväkoti
Lietsalantie 51, 21250 Masku

  • Lounatuulen päiväkoti
  • SatuSeikelän päiväkoti
  • Perhepäivähoito

Anna-Kaisa Vainio
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tammenahjon päiväkoti
Puh. 040 5820 002
Tammialhontie 1, 21250 Masku

  • Maskun esiopetusryhmät