Maskun Vesihuolto Oy

 

Talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta sekä jätevesien johtamisesta vastaa Maskun Vesihuolto Oy.

Yhteystiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Maskun Vesihuolto Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyden ja tietoisuuden sekä nykyisen tiedottamisen tason kartoittamiseksi.

Linkki kyselyyn: asiakastyytyväisyyskysely. Vastausaikaa elokuun 2018 loppuun.

 

Mitä vuotovesi maksaa vuodessa?