Veden ottaminen paloposteista

 

Veden ottaminen paloposteista ilman Maskun Vesihuolto Oy:n kirjallista lupaa muuhun kuin palovesikäyttöön on ehdottomasti kielletty.

Luvattomasta käytöstä tehdään rikosilmoitus. Toimenpiteisiin on ryhdytty lukuisten väärinkäytösten takia.

Maskun Vesihuolto Oy