Vesi- ja jätevesilaskutus

 

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu pääsääntöisesti kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun vedenkulutukseen. Erityisestä syystä poikkeustapauksissa voidaan periä käytetyn veden tai poisjohdetun jäteveden arvioidun määrän perusteella 40 m3/hlö/vuosi.

Kiinteistöjen vedenkulutuksesta laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Laskutuskaudet: tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu. Kolme laskutusta perustuu arvioon ja yksi on tasauslasku. Ennen tasauslaskua asiakkaalle lähetetään lukemakortti, jossa asiakasta pyydetään ilmoittamaan vesimittarin todellinen lukema. Lasku muodostuu edellisen ja uuden lukeman välisestä erotuksesta vähennettynä arviona laskutettu kulutus.

Kulutusarvio määräytyy kuluttajille edellisen vuoden kulutuksen perusteella. Uusille kuluttajille arviokulutus lasketaan henkilömäärän mukaan. Mikäli kulutuksessa tapahtuu suurempi pysyvä muutos, kuluttajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kulutusarvion muuttamiseksi. Arviolaskussa olevan vesimittarin arviolukeman voi tarkistaa vesimittarista vertaamalla laskutettua ja todellista lukemaa.

Kiinteistön myynnin yhteydessä kuluttajan tulee huolehtia siitä, että vesimittarin loppulukema ilmoitetaan vesihuoltolaitokselle. Myös uuden omistajan tiedot tulisi saattaa vesihuoltolaitoksen tietoon.

Asiakas- ja kulutustiedoissa tapahtuneet muutokset eivät päivity laskutusohjelmiin ilman asiakkaan omaa ilmoitusta laskutukseen.