Vesi- ja jätevesiliittymissopimukset

 

Jokaisen vesilaitoksen asiakkaan kanssa tehdään liittymis- ja käyttösopimus vesilaitoksen palveluihin liittämisestä ja palveluiden käyttämisestä. Rakennuslupaprosessin yhteydessä liittymissopimus lähetetään asiakkaalle automaattisesti. Liittymissopimus tulee olla allekirjoitettu ja palautettu ennen kuin liittymiä voidaan asentaa.

Sopimuksen siirto

Kiinteistön myynnin yhteydessä vesilaitoksen kanssa solmittu liittymis- ja käyttösopimus tulee siirrettäväksi uudelle kiinteistönomistajalle.

Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti lomakkeella:
Ilmoitus kiinteistön omistajan vaihtumisesta

Lomake käyttösopimuksen tekemiseksi kiinteistön haltijan kanssa:
Käyttösopimus kiinteistön haltijan kanssa