Vesihuollon tekstiviestitiedotus

 

Tekstiviestitiedotus palvelemaan vesihuollon asiakkaita

Tiedottamisen tehostamiseksi on vesihuollossa käytössä tekstiviestipalvelu, jolla voidaan nopeasti tiedottaa vesihuollon asiakkaille esim. ennakolta suunnitelluista vedentoimituksen katkotilanteista. Myös ennalta-arvaamattomissa häiriötilanteissa pyrimme käyttämään tekstiviestipalvelua, mutta vedentulo voi olla jo katkennut ennen viestin saapumista.

Tekstiviestitiedotus toimii vesihuollon asiakkaiden itse ilmoittamiin matkapuhelinnumeroihin. Yksi numero / kiinteistö.

Jotta palvelusta saadaan mahdollisimman kattava, pyydämme asiakkaita ilmoittamaan kulutuswebin kautta tai sähköpostiin vesihuolto@masku.fi matkapuhelinnumero, johon mahdolliset tiedotteet voidaan lähettää. Numeron voi ilmoittaa myös mittarinlukukortilla siinä yhteydessä, kun vesimittarilukemaa tasauslaskua varten pyydetään. Osalla asiakkaista numero on jo ilmoitettu, mutta useita numeroita vielä puuttuu ja mahdolliset numeromuutokset pitää muistaa päivittää.

Vesihuollon omalla tiedottamisella voidaan rajata tiedotettavat kiinteistöt. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy MaskunVesi. Viestiin ei voi vastata.

Toivomme myönteistä suhtautumista tekstiviestipalveluun ja kannustamme asiakkaita matkapuhelinnumeroiden ilmoittamiseen.

Maskun Vesihuolto Oy