Vesihuoltotulkki

 

Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n hankkeessa maaseudun vesihuollon kehittämisestä on valmistunut Vesihuoltotulkki -työkalu, jonka avulla haja-asutusalueella asuvat ja mökkiläiset voivat selvittää oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet,  jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

  • Ympäristokeskuksen sivulle

Sovellus ei korvaa jätevesisuunnitelmaa, eikä myöskään kiinteistökohtaista neuvontaa. Muutamalla kysymyksellä ei ole mahdollista tehdä kattavaa analyysiä. Vesihuoltotulkki kertoo myös löytyykö kunnasta ympäristönsuojelumääräykset ja ohjaa ympäristötoimen sivuille, josta määräykset löytyvät.